Thứ Tư ngày 2 tháng 6 2021

Những suy nghĩ không ăn nhập vào đâu trong đầu trước khi đi ngủ. mình đã đi đúng đường chưa? mọi thứ đang tiến triển quá tốt. một điều gì kinh khủng sẽ sắp đến? mình đã sẵng sàng chưa? đây không phải là lúc để nghĩ ngơi, những đôi khi mình cũng thấy rất... Continue Reading →

Better or Bigger?

If you are anything like me, you always have the pressure, either internal or external, to grow your business bigger, year over year. It is very inspiring, and sometimes intimidating to see these big producers, the team that closed 100 houses a year, or 500 houses. How could they even do that!? Are they...profitable? I... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑