Thứ Tư ngày 2 tháng 6 2021

Những suy nghĩ không ăn nhập vào đâu trong đầu trước khi đi ngủ. mình đã đi đúng đường chưa? mọi thứ đang tiến triển quá tốt. một điều gì kinh khủng sẽ sắp đến? mình đã sẵng sàng chưa? đây không phải là lúc để nghĩ ngơi, những đôi khi mình cũng thấy rất... Continue Reading →

Revenue share day May 22

"What do you need to do right know in order to tell your own story two year later" - Elena Cardone That is one of my take a way quote during this week Share Holder Conference. The event are getting more and more intense with guest speakers and influencers coming from all over the world... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑