Thứ Tư ngày 2 tháng 6 2021

Những suy nghĩ không ăn nhập vào đâu trong đầu trước khi đi ngủ. mình đã đi đúng đường chưa? mọi thứ đang tiến triển quá tốt. một điều gì kinh khủng sẽ sắp đến? mình đã sẵng sàng chưa? đây không phải là lúc để nghĩ ngơi, những đôi khi mình cũng thấy rất... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑